กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวเปิดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนางนภาภรณ์ แก้วศรี หัวงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 893 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-11 10:20:59