กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2

กิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกิจกรรมสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ด้วยCode Of Successครั้งที่ 2 ในโครงการทุนทางปัญญาประชามงคล ซึงได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 373 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 14:39:58