อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016"

อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016"

อบรมโครงการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการ "เปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2016" สนับสนุนโดย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทโนโลยี จำกัด และบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการอบรม เทรนนิ่ง โดยวิทยากร ไอที จากบริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ชั้นนำจากแบรนด์ต่างๆ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ควบคุมดูแลตลอดการอบรมในครั้งนี้เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 614 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 01:33:21