โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส

โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส

โครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการด้วยรักและห่วงใยวัยใส  โดยมีนายวิชล  วิมุตติสุข   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี  เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-17 16:29:20