กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี  โดยมีนายสาคร  แก้วอุปการ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธี  ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนด้านมะขามเตี้ยวิทยาคมเขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 457 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-10 11:31:57