โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ด้วยพระธรรม

นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้วยพระธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ณ วัดเขาวัง ระหว่างวันที่ 7-9 กรกรฏาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 921 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-07 14:07:48