อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

คณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 733 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-05 18:04:48