นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม มีจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดวัดศรีบัวทอง

ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียน ให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีความสวยงามสะอาดตา
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 891 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-03-08 10:22:46