รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา สพม.8

เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ต้อนรับนายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    นายกฤษฎา  คำอาจ  ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และคณะศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมโรงเรียน เพื่อรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา
โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 13.00 น.
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 516 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-02-11 11:53:52