วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.49 น. กองลูกเสือโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
เขียนโดย โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 2,099 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-02 09:15:57