กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อุทยานราชภักดิ์ และ เวเนเซีย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขีนธ์
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 541 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-25 10:09:58