กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ผู้กำกับลูกเสือได้นำลูกเสือ เนตรนารีสา มัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,772 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-22 17:09:07