โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งรับธงลูกเสือต้านยาเสพติด และพิธีประดับบ่าลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยนายรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 922 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-02 07:20:32