กองลูกเสือโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

กองลูกเสือโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

กองลูกเสือโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมพิธีถวายราชสดุดี  รัชกาลที่ 6

ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเดินสวนสนาม ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม  2558 ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 793 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 16:04:32