โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีกาศึกษา 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีกาศึกษา 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีกาศึกษา 2558

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตรห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  ณ วัดใหม่เจริญผล จ.กาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 631 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 16:00:23