พิธีถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

พิธีถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

พิธีถวายคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้จัดพิธีถวายคำปฏิญาณ ความเป็นครูที่ดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู เข้าร่วมพิธี และกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้เป็นกิจกรรมตามกำหนดความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการที่พึงให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมความสำคัญของวันครู  
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 595 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-19 11:08:18