วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันครู  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของวงการศึกษาคือ  "วันครู"  โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้จัดพิธีบูชาครู  และรำลึกถึงพระคุณครู  ณ  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ในการนี้ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โรงเรียนมัธยมในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  นำโดยนางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการ ฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร  คณะครู  ทั้งนี้กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น มีกิจกรรมช่วงเช้า เป็นพิธีการสำคัญอันเป็นมงคลต่อครูทุกคน คือการบูชาครู  ช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน "กีฬาครู" โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ สหวิทยาเขต โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต สหวิทยาเขตพลอยไพลิน ได้ส่งครูเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลทั้งชาย และหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท  ส่วนกลางคืนมีกิจกรรมการประกวดครู และกิจกรรมลีลาศ  
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 782 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-19 10:51:53