งานวันครู 16 ม.ค. 59

งานวันครู 16 ม.ค. 59

งานวันครู 16 ม.ค. 59

ในวันที่ 16  มกราคม 2559 ผอ.สุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  ศาลาร่วมใจ 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านผู้อำนวยการได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น พร้องทั้งคณะครูอีก 9 ท่านได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นเขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 559 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-18 15:07:06