ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

คณะผู้บริหาร และครู ส่งนางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 720 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-16 23:29:59