ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

คณะผู้บริหาร และครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดยมีรองผู้อํานวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 890 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-16 23:24:13