ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด

 
คณะผู้บริหาร และครู ส่งครูประทีป  ดวงเพียอ้ม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนวัดหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหินดาด และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 703 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-16 23:15:02