กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 498 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-16 17:13:46