พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 ณ สนามโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
โดยมีนางสำเริง  วงษ์จันทร์ดี ครูชำนาญการพิเศษผู้กำกับลูกเสือ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในครั้งนี้เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 548 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 15:35:58