กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์อีกด้วย
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 872 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-14 20:42:49