กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรม "งานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานวันเด็ก" ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่ค้าและหน่วยราชการใกล้เคียง ซึ่งมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมทั้งมีการจับของรางวัลมากมาย รวมถึงการแสดงฉ่อย การแสดงกายกรรม และการแสดงวงดนตรี  ในการจัดงานครั้งของทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบริษัท ห้างร้าน ต่างๆที่ให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆ มากมาย
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 617 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-14 20:25:24