การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

   เมื่อวันที่  13 มกราคม 2558 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรรวมทั้งนักเรียน  ที่ได้ให้ความร่วมแรงร่วมใจให้การประเมินโรงเรียนพระราชทานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
เขียนโดย เปิดอ่าน 544 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-14 14:13:23