พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 


         วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำุรง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียน โดยมีนายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในครั้งนี้ิ
เขียนโดย โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,543 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 15:33:52