ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสพ กลุ่มติด สารเสพติด ในโรงเรียน




เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 554 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-14 11:51:19