กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,740 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-13 17:07:48