การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4

การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4

การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4

นายมงคล  ชื่นชม  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4 โดยมีทีมเซปักตะกร้อเข้าร่วมแข่งขันมากมาย ซึ่งมาจาก อำเภอจอมบึง และอำเภอใกล้เคียง โดยในการแข่งครั้งนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเบียร์ ออโตไพรช์
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,695 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-13 16:32:46