มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

นายมงคล  ชื่นชม  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน มอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลให้ความช่วยเหลือคณะครู และนักเรียน ในเรื่องต่างๆ ด้วยดีเป็นต้นมา
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,635 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-13 16:18:19