พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู  ครั้งที่  ๖๐  พ.ศ. ๒๕๕๙

ผอ.สุริยะ   จันทร์สนอง  นำคณะครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวปฏิญาณตนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการบำเพ็ญตน การตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและรักษาชื่อเสียงของคณะครูพร้อมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อหน้าผู้แทนผู้ปกครอง แม่ค้าและชุมชน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี หนึ่งคำขวัญ  หนึ่งสถานศึกษา   "ครูสร้างศิษย์   อุทิศชีวิต  พัฒนาคน"
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,250 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-12 12:58:47