โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครู

8-9 มกราคม 2559 ผู้บริหารและคณะครู ได้จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการอบรมจากทีมงานวิทยากร ประกอบไปด้วย 1. นายวิรัช สื่อสุวรรณ 2.นางนันทิยา สื่อสุวรรณ 3.นางอรวรรณ แผงสุข 4.นายกฤตนู รองเมือง ทั้งนี้นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา มีการแบ่งกลุ่มครูออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อสร้างทีมงานในการทำงาน


       กิจกรรมในช่วงตอนกลางคืนขอนวันที่ 8 มกราคม คณะวิทยากรได้จำลองสถานการณ์ให้คณะครูผู้เข้าอบรมได้สร้างทีมงานในการทำงานเป็นทีม เช่นการออกร้าน  โดยให้แต่ละทีมจำลองสร้างร้านค้าและตกแต่งให้สวยงาม พร้อมกับจำลองสถานการณ์งานวัดประสาทสิทธิ์ขึ้น โดยมีการกล่าวเปิดงาน  มีรำวง และกิจกรรมต่างๆ อีกมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,006 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-11 15:02:33