ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

นายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาพร้อมผู้ติดตามได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตลอดจนหาทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนที่เรียนดี ขยัน ช่วยงานทั้งทางบ้านและโรงเรียน เมื่อวันที่ 7-14 มิถุนายน 2558

 เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 601 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 15:08:03