กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

จากที่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๘  ที่ผ่าน และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง  เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

๑. การแข่งขันมหกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ระดับจังหวัด  และระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รางวัลชนะเลิศ  การกล่าวคำอาราธนาพระ  (ทีมมัคนายกน้อย)

 ๒.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๕  ระดับภาค  อาทิเช่น

รางวัลเหรียญทอง  ประกวดมารยาท  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

รางวัลเหรียญทอง  ร้องเพลงลูกทุ่ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 483 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-11 09:00:59