ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนของโรงเรียน  ได้มีการทำบุญร่วมกัน มีการจับของขวัญร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีมีต่อกันในโรงเรียน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียนทุกคน คนละ ๑ ชิ้น ทั้งนี้ของขวัญได้รับการสนับสนุนจากคณะครู  ผู้ประกอบการ  คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขตลอดปี  ๒๕๕๙ 
เขียนโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 446 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-11 08:23:19