กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาแปลงผัก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารมูลนิธิฟ้า ว่องกุศลกิจ
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 551 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-10 09:38:19