กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นม. 1

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นม. 1

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นม. 1

กองลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกจพิทยาคม ทำ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท แคมป์ ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 838 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-08 16:35:10