สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู

สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู

สังสรรค์ปีใหม่ รวมใจคุณครู

ในวันที่ 6 มกราคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมี นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครู

ได้จัดให้มีกิจกรรม "งานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แม่ค้าและหน่วยราชการใกล้เคียง ซึ่งมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมทั้งมีการจับของรางวัลมากมาย ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสุริยะ  จันทร์สนอง เป็นผู้มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่โชคดีหลายๆท่าน ในการจัดงานครั้งของทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบริษัท ห้างร้าน ต่างๆที่ให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆ มากมาย 
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 635 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-07 13:56:13