ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจปลูกป่า

นายพงศกร  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกับลูก ๆ ชาวอุดมสิทธิศึกษาร่วมใจกันปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและเพื่อสร้างจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักป่ารักต้นไม้ ในกิจกรรมจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 942 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 14:36:55