กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสร้างสายใยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนพี่น้องและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ในวันที่ 6-8 มกราคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 709 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-06 18:29:39