เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน

เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน

เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ้นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน

เจ้าหน้าที่ได้มาทำการฉีดพ่นควันเพื่อป้องกันโรงไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกที่กำลังมาถึงจำนวนสองรอบคือ ในวันที่  1 และ 15 มิถุนายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 525 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 14:27:55