กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ

กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ

กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ

ในวันที่ 23  ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง นางอรณิชชา  คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษร์บำรุง  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล 
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 634 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-31 08:26:58