โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

29 มิถุนายน 2558 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมี 
นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยคาร เป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาเป็นประธานกรรมการ 
และมีคณะกรรมการร่วมประเมินจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และศึกษานิเทศ
โดยเริ่มประเมินจากตัวชี้วัด ตามมาตรฐาน ของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตามดูแลและส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด
 เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 478 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 13:47:49