พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายอังคาร เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 760 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 13:13:11