การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

    25-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีม่วง และสีชมพู ในช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม มีการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬามีจุดการเดินจากโรงเรียนวันทามารีอา มายังโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในช่วงเวลา 08.30 น. เข้าสู่สนามกีฬาของโรงเรียนนำขบวนโดยวงโยธวาทิตของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และยังได้รับความอนุเคราะห์วงโยธวาทิตของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในเวลา 09.00 น. นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกีฬาภายในขึ้น โดยมีนายปัญญาสุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี การจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2558   


    
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,298 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-29 15:17:42