พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยมีนายจรัญ   สุขเสรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 666 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 12:32:19