กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร่ธีระพล

รองผู้อำนวยการ นายพิษณุ จันทรสวาท ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ไร่ธีระพล  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมพล จังหวัดราชบุรี ของนายธีระศักดิ์ เกรียรติไพโรจน์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558




เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 663 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-24 10:46:49