English Trip

English Trip

English Trip

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนม. 3 ทัศนศึกษา สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด Hellfires memoriel museum และตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์จ. กาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 466 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-20 10:33:02