การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ และ กิจกรรม “ส่งความรู้ถึงบ้าน”

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ และ กิจกรรม “ส่งความรู้ถึงบ้าน”

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  และ  กิจกรรม “ส่งความรู้ถึงบ้าน”

คณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกันจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนปากท่อพิทยาคมทุกระดับชั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และนอกจากนี้จะมีการดำเนินการกิจกรรม “ส่งความรู้ถึงบ้าน” ให้กับนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยในการติดต่อสื่อสารในช่องทางออนไลน์อีกด้วยเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 138 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-14 18:50:59